Fundusze Europeskie

Opis: 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Tytuł projektu: Termomodernizacja Galerii Rynek w Tomaszowie Lubelskim
Nr umowy: RPLU.05.01.00-06-0057/19-06
Beneficjent: KP Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
NIP 9210003452, REGON 950148945

KP Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zrealizowała projekt nr RPLU.05.01.00-06-0057/19 pt. "Termomodernizacja Galerii Rynek w Tomaszowie Lubelskim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 5.1 - Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

W ramach projektu wykonano kompleksowe działania termomodernizacyjne w Galerii Rynek, położonej przy ul. Romualda Traugutta 5 w Tomaszowie Lubelskim. Efektem projektu jest zmniejszenie całkowitego zużycia energii końcowej, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych oraz redukcja emisji pyłów PM-10.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 953 551,59 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 498 619,62 zł